Vize městyse Svitávka

Prohlédněte si vizi městyse

Co je vize rozvoje?

Vážení občané městyse Svitávka, velmi nás těšilo, že jsme společně s Vámi mohli zpracovat Vizi rozvoje Vašeho městyse, kterou si nyní můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. Vize rozvoje, kterou jsme pro Vás zpracovali, je strategickým dokumentem, jehož cílem je vizuálně zpracovat komplexní řešení budoucího rozvoje, fungování a vzhledu městyse Svitávka. Zpracováním Vize vzniká ucelená představa o městysu v podobě jednotlivých řešených míst. Jednotlivé řešené studie jsou prvotními nápady, které je možné a chtěné dále v čase smysluplně rozpracovávat a vylepšovat dle Vašich připomínek a dle konkrétních zadání vedení městyse. Navržená řešení na sebe logicky navazují a Vize tak poskytuje ucelený pohled na městys jako celek. Plánovaní jednotlivých akcí do budoucna se tedy již neděje tzv. salámovou metodou, ale mělo by navazovat na myšlenky Vize rozvoje.

Výhodou tohoto komplexního dokumentu Vize rozvoje je možnost budoucího rozložení jednotlivých projektů v čase a uvážení, co je možné realizovat v blízké budoucnosti a co plánovat v delším časovém horizontu. Popřípadě plánovat dle aktuálních dotačních titulů ČR, EU atd.

Vize městyse Svitávka

Obsah
Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: