Vize městyse Svitávka

Co je vize rozvoje?

Vážení občané městyse Svitávka, velmi nás těšilo, že jsme společně s Vámi mohli zpracovat Vizi rozvoje Vašeho městyse, kterou si nyní můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. Vize rozvoje, kterou jsme pro Vás zpracovali, je strategickým dokumentem, jehož cílem je vizuálně zpracovat komplexní řešení budoucího rozvoje, fungování a vzhledu městyse Svitávka. Zpracováním Vize vzniká ucelená představa o městysy v podobě jednotlivých řešených míst. Jednotlivé řešené studie jsou prvotními nápady, které je možné a chtěné dále v čase smysluplně rozpracovávat a vylepšovat dle vyšich připomínek a dle konkrétních zadání vedení městyse. Navržená řešení na sebe logicky navazují a Vize tak poskytuje ucelený pohled na městys jako celek. Plánovaní jednotlivých akcí do budoucna se tedy již neděje tzv. salámovou metodou, ale mělo by navazovat na myšlenky Vize rozvoje.

Výhodou tohoto komplexního dokumentu Vize rozvoje je možnost budoucího rozložení jednotlivých projektů v čase a uvážení, co je možné realizovat v blízké budoucnosti a co plánovat v delším časovém horizontu. Popřípadě plánovat dle aktuálních dotačních titulů ČR, EU atd.

Postup práce

1. Anketa
a analýza obce

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme histroické prameny. Výsledky ankety následně zpracujeme.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznámí obce se vydáme k vám. Procházíme obcí, na místě ji mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi v anketě a setkáváme se s obyvateli obce. Protože v obci také nocujeme, sledujeme její fungování v různých denních dobách.

3. Zpracování
vize

Nastudované podklady a výsledky průzkumu zpracujeme do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

4. Prezentace
vize

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme vedení obce a občanům obce. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji obce.

Máte otázky?

Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: